Vojtova metoda - MOMENTÁLNĚ NEPROVÁDÍME

Vojtova metoda (nebo také metoda reflexní lokomoce) je diagnostický a terapeutický systém, založený MUDr. Václavem Vojtou. Sloužící k vyšetření a léčbě hybných poruch především u dětí, ve velké míře ale také u dospělých. Vojtova metoda vychází z vývojové kineziologie a je založena na reflexním ovlivnění pohybu. Reflexní pohyb vpřed neboli reflexní lokomoce podle Vojty se aktivuje ze tří základních poloh – na břiše, na zádech a na boku. K aktivaci pohybových modelů je možné použít deset zón, které se nachází na trupu a na horních a dolních končetinách. Kombinací různých zón a střídáním tlaku a tahu lze zaktivovat reflexní otáčení a reflexní plazení. Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity. Nejlepších výsledků je dosaženo, pokud ještě u pacienta nebyly vyvinuty a zafixovány motorické náhradní modely.  V opačném případě je cílem terapie aktivace a zachování fyziologických pohybových modelů a dále přepracování nezafixovaných abnormálních pohybových modelů a jejich integrace do normálních motorických procesů až k úplné normalizaci volní motoriky.