Ultrazvuk

Léčbu ultrazvukem řadíme mezi mechanoterapii, při jeho terapeutické aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Při vyloučení vzduchové vrstvy mezi hlavicí ultrazvuku a povrchem těla se přenese kmitání z hlavice na tkáně a formou podélného vlnění se šíří do hloubky. V dráze paprsku dochází k rozkmitání částic a případně celých buněk, čímž dochází k mikromasáži s následným disperzním účinkem (zkapalnění gelu). Zlepší se tak lokální cirkulace, zvýší se propustnost kapilár, ustoupí bolesti z lokální ischemie a zlepší se regenerační pochody tkání. Procedura je asymptomatická, pacient má maximálně pocit mírného tepla, nesmí pálit ani bolet. Po první proceduře může nastat přechodné zhoršení původních obtíží, nejpozději po třetí aplikaci dojde k subjektivnímu i objektivnímu zlepšení. Indikace k ošetření ultrazvukem jsou např. lumbago (ústřel v oblasti bederní páteře), ischias (zánět sedacího nervu), degenerativní a bolestivá onemocnění kloubů (artrózy, akutní artritidy, otoky kloubů, revma), myalgie, tj. bolestivé stavy svalů, např. při jejich natažení, zhmoždění či zatuhnutí (bolesti zad), poúrazové stavy (zhmoždění, podvrtnutí, vykloubení, vymknutí), bércové vředy, jizvy, bolesti po zhojení pásového oparu, bolesti a záněty šlach z přetížení, tenisový loket, patní ostruha, zmrzlé rameno, Sudeckův syndrom, Periarthritis humeroscapularis, morbus Bechtěrev.