Spiraldynamik® koncept

Spirální dynamika je koncept zabývající se koordinací pohybu, vychází z poznatků anatomie, evoluce, fyzikálních zákonů. Správným přednastavením těla, centrací kloubů a vedením pohybu dosáhneme efektivity a ekonomie pohybu a mužeme tak předejít akutnímu poškozování a chronickému přetěžování pohybového aparátu, zlepšit svou výkonnost, napravit chyby vzniklé jednostranou zátěží.Tento koncept je s úspěchem využíván v rehabilitaci neurologické, ortopedické, poúrazové.

Spirální dynamika pomáhá sportovcům detailním rozborem koordinace pohybu, vyhledáním rezerv, propracováním vazivového aparátu a hlubokého svalového systému.

 

Bližší informace na: www.spiraldynamik.cz