Psychoterapie pomocí koní

Psychoterapie pomocí koní (dále jen PPK) patří mezi integrativní směry psychoterapie a k terapii pacientů/klientů využívá specifickou triádu terapeut-kůň-pacient/klient. Léčba je založena na působení psychologickými prostředky s využitím specifických vlastností koně jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k ovlivnění duševních poruch a duševních onemocnění. Psychoterapie pomocí koní je kvalitní součástí komplexní péče o pacienty/klienty všech věkových skupin. Obor hiporehabilitace.

 

Náplň PPK

Klienti (zvláště s psychózou) navážou snáze kontakt se zvířetem než s člověkem a tento kontakt je spíš neverbální než verbální. Kůň se pak stává prostředníkem mezi klientem a terapeutem. Cílem je vytváření kontaktu klient-terapeut. PPK má široký záběr a proto se dělí na vlastní terapeutickou práci s klienty s duševním onemocněním, pracovní terapie a sportovní aktivity klientů s duševním onemocněním. Jedna lekce trvá 30–20 minut, při četnosti 1-2× týdně, celkové trvání není omezeno (vše dle uvážení hlavního terapeuta).

Vlastní terapie: terapeutické působení na klienty pomocí koně a psychoterapeutických, psychologických a pedagogických prostředků.

  • Kontaktní terapie: Klient se seznamuje s novým prostředím stáje, poznává koně, učí se o ně pečovat – čistit, krmit, uzdit, sedlat, vodit, plnit rozličné úkoly s koněm ze země. Je zde kladen důraz na navázání kontaktu s koněm, chápání jeho přirozených projevů a učení komunikace s ním.
  • Samotná hiporehabilitace: Klient se adaptuje se na jízdu na koni, učí se zvládat rovnováhu, nejprve při nenáročné jízdě na rovných liniích, později i v náročnějším terénu. V okamžiku, kdy se klient dobře adaptuje na hřbetě koně, může terapeut zařadit i složitější cvičení na hřbetě koně např. voltižní cvičení, nebo samostatné vedení koně. Celá náplň terapeutické jednotky se řídí terapeutickým plánem, který určuje terapeut. Terapeutický plán je vždy individuálně sestaven pro terapeutické potřeby jednotlivce nebo skupiny, která je do hiporehabilitace zařazena.
Pracovní terapie: Nácvik pracovních dovedností v praxi, pomoc při ošetřování a péči o koně a veškeré aktivity související s provozem hporehabilitačního střediska.

Sportovní aktivity: na terapeutické působení v rámci PPK mohou navazovat i sportovní aktivity klientů hiporehabilitačních středisek. Tato oblast je na pomezí oblasti PPK a sportu pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Řadíme mezi ně:

  • Paravozatajství: Nácvik postrojování a zápřahu koní a jejich vedení. Dále sportovní aktivity, které jsou směřovány k účasti na paravozatajských soutěžích.
  • Paradrezura: Nácvik korektního vedení koně v rámci základních drezůrních prvků. Sportovní aktivity, které jsou směřovány k účasti na paradrezůrních soutěžích.
  • Paravoltiž: Nácvik základních voltižních cvičení.Sportovní aktivity jednotlivců, či družstev směřující k účasti na paravoltižních závodech.
Skladba terapeutické jednotky: Terapeutická jednotka má základní rámec členění, které užívají s různou variabilitou hiporehabilitační střediska zabývající se PPK v České republice:
  • přivítání klientů
  • sdělení programu
  • vlastní náplň terapeutické jednotky
  • zhodnocení průběhu terapeutické jednotky s klienty
  • závěr terapeutické jednotky – rozloučení