MTC koncept - metoda tejpování pružnými kinesiotejpy

MTC koncept - metoda tejpování pružnými kinesiotejpy

Kinesiotaping je metoda využívaná ve fyzioterapii, která spočívá v lepení elastických bavlněných pásek na postiženou oblast. Ty aplikujeme tak, že danou partii protáhneme, aby se kůže propnula, a poté naneseme pásku. Jejím třením aktivujeme teplotně citlivé lepidlo. Po návratu partie do klidové polohy dojde ke zvlnění pokožky, tím se nadlehčí a zvýší se intresticiální prostor. To má za následek zvýšené proudění lymfy a krve, snížení tlaku na cévy a urychlení procesu hojení. Nalepená páska současně stimuluje speciální kožní receptory, následkem toho se zvýší aktivita v dané tkáni, což proces hojení ještě umocňuje. Pásky se také využívají ke zpevňování nebo uvádění kloubů do správné polohy.