Lucie Palaščáková : při terapii využívá větší sílu vycházející z těla

Lucie Palaščáková : při terapii využívá větší sílu vycházející z těla

Děčín – Rozhovor s děčínskou fyzioterapeutkou Lucií Palaščákovou.

Na začátku letošního listopadu oslavila Lucie Palaščáková rok coby fyzioterapeutka v Česku. Má za sebou ovšem velmi zajímavé zkušenosti z ciziny – ovládá například Kanadské masáže. V současné době pracuje v děčínském REHKATU.

Pracujete jako fyzioterapeut a ergoterapeut. Co si pod tím má klient rehabilitace představit?

Fyzioterapie a ergoterapie jsou nedílnou součástí komplexní rehabilitace. Zatímco jedna se snaží o cílenou a co nejpřirozenější nápravuzměn v pohybovém aparátu, druhá má spíše psychologický a sociální charakter a jdou proto ruku v ruce. S ergoterapií se v ambulantnímpotkají spíše klienti s neurologickými onemocněními, úrazy ruky nebo těžšími ortopedickými vadami. Jde především o návrhkompenzačních pomůcek a nácvik sebeobsluhy.Pomáháme klientovi zařadit se opět plnohodnotně do společnosti a také se vhodně uplatnit na pracovním trhu.

 

Dva roky jste strávila na klinice čínské medicíny ve Vancouveru. Co jste se tam naučila?

V Kanadě jsem bohužel se svým evropským vzděláním neměla možnost pracovat jako fyzioterapeut.Díky mým praktickým dovednostem jsem se ovšem uchytila na jedné klinice jako Massage Therapist. Maséři v Kanadě mají tříletévysokoškolské vzdělání a jejich klienti jsou zejména lidé s různými onemocněními pohybového aparátu v chronickém stádiu.Kromě manuálních technik dokáží také klienta poučit o režimových opatřeních, vhodném a autoterapii, proto se jejich práce tolikpodobá naší fyzioterapii.Naučila jsem se při terapii používat větší sílu vycházející z těla, což mi umožňuje šetřit si ruce.Moji kolegové byli převážně lékaři tradiční čínské medicíny provozující akupunkturu, akupresuru, meridiánové masáže a bylinkářství.

 

Co vám práce v cizině dala a co uplatňujete tady v Česku?

Seznámila jsem se s mnoha zajímavými lidmi z praxe, kteří mě naučili pohlížet na člověka jako na celek a nezabývat se pouze jehoaktuálním problémem, což uplatňuji ve své praxi. Také jsem se naučila mluvit a psát anglicky, a to je velká výhoda.

 

Co si má klient představit pod pojmem „kanadská masáž"?

Tady bych ráda připomněla, že fyzioterapeut není masér, jak se dnes ještě mnoho lidí domnívá. Kanadská masáž je jedna z forem relaxačníprocedury, která v sobě spojuje prvky klasické masáže a terapeutickou složku, zahrnující především měkké techniky, mobilizace,akupresuru a pasivní pohyb. Celotělová procedura trvá šedesát minut a je spojena s relaxační hudbou a aromaterapií, což navozujepotřebnou duševní pohodu. Při akutních nebo vážnějších potížích s pohybovým aparátem je ovšem nutné kombinovat ji s vhodně zvolenoufyzioterapií, člověk se totiž na rehabilitaci musí podílet aktivně.

 

Jak dlouho pracujete jako fyzioterapeut?

Na začátku listopadu jsem oslavila rok praxe ve fyzioterapii jako takové. Jsem vděčná za možnost pracovat v děčínské klinice Rehkat, kdese mohu stále vzdělávat a rozvíjet.Určitě sledujete novinky ve svém oboru. Jaké jsou nové trendy?Existuje celá řada nových metod a s tím souvisejících kurzů pro celoživotní vzdělávání fyzioterapeutů. Veliký boom zaznamenal napříkladKinesio Taping, který je vhodný pro prevenci a léčbu poruch pohybového aparátu u lidí každého věku, a na naší klinice ho s úspěchemvyužíváme.Fyzioterapie v posledních letech dosáhla obrovského rozvoje a je dobře, že se dostává do podvědomí především její preventivní charakter.Lidé si pak uvědomí potřebu využít ji dříve, než se u nich potíže objeví.

 

Nový projekt běží rok

Letos v listopadu je tomu právě rok, co byl spuštěn v Děčíně atypický projekt kliniky fyzioterapie. Odlišností kliniky Rehkatje časový prostor, který se klientům dostává, a rozšířená pracovní doba až do pozdních večerních hodin a též sobotníprovoz. Tyto změny s sebou nesou v některých případech i nutnost spoluúčasti pacientů.Nyní po roce fungování můžeme kladně zhodnotit přístup děčínských obyvatel k takovýmto službám. Lidé si váží kvalitníchslužeb, včasných termínů objednání a nadstandardního terapeutického přístupu od fyzioterapeutů. Fyzioterapeuti jsouschopni diagnostikovat obtíže pohybového aparátu a navrhnout klientovi vhodný . Urychlit proces hojení i díkymožnosti aplikace LASERU či Rázových Vln. Velké využití nachází na klinice fyzioterapie i myofeed-back, kdy se ves doktorkou Charvátovou pomáhá ženám s léčbou stresové inkontinence moči. Třešničkou na dortu je zde iprogram estetické léčby celulitidy a detoxikace organismu.

Petr Toncar, ředitel Rehabilitace Kateřina s.r.o.

Zdroj: Děčínský Deník, autor: Luděk Stínil / 16.10.2012, print screen zveřejněného článku je ke stažení ve formátu pdf  z de