Lenka Nováková

Lenka Nováková

Fyzioterapeutka

Lenka je dlouholetým zkušeným zaměstnancem Rehabilitace Kateřina.
Specializace: manuální techniky měkkých tkání a kloubů, absolventka kurzu MTC, Kraniosakrální terapie