Hipoterapie

Hipoterapie (HT) je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNSonemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta. Kůň je vždy veden vodičem a klient je z hlediska ovládání koně pasivní (nejedná se o ježdění na koni).

Hipoterapie není dosud hrazená zdravotními pojišťovnami. Náklady na jednu terapii (20min) jsou 850Kč, klient rehabilitace hradí 350,-Kč příspěvek na koně. Kompletní ceník najdete zd e.

Podmínkou pro přijetí do programu hipoterapie v našem zařízení je řádně vyplněná přihláška a doporučení lékaře.