Vyhodnocení výtvarné soutěže BARVY

27.06.2014 07:21
Během Dne dětí byla vyhodnocena výtvarná soutěž Barvy, kterou ve spolupráci s Městem Jílové a ZŠ Jílové pořádala Rehabilitace Kateřina.
Téma „barvy“ se ukázalo jako dobře zvolené, protože na zámku se sešly desítky dětských kreseb a obrázků nejrůznějších výtvarných technik.
1. místo: Jarmila Černá, 8. A
2. místo: Šimon Škaloud, 3. B
3. místo: Eliška Šafnerová, 5. A
4.– 5. místo: Kateřina Dvořáková, 5. A a Eliška Bajusová, 4. A
Výhercům blahopřejeme a zájemcům o obrázky sdělujeme, že mají možnost v Rehabilitaci Kateřina si nějaký za symbolickou cenu vybrat
a koupit. Výtěžek opět půjde pro potřeby Střediska volného času.