Vážení, klienti, pacienti, obchodní partneři,
 
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností 23.12.2019 byl schválen a zapsán do Obchodního rejstříku projekt rozdělení odštěpením sloučením společnosti Rehabilitace Kateřina, s.r.o., tato reorganizace společnosti rozděluje původní společnost na dvě nezávislé nástupnické organizace a to Fyziotoncar s.r.o. a REKOMA s.r.o. Také k tomuto dni došlo ke změně názvu obou společností a jednatelů.
 
Veškerá práva a povinnosti přechází na nástupnické organizace, dle rozdělení.
 
Rozdělení je následující:
- Petr Toncar – jednatel, p.toncar@fyziotoncar.cz, 603530604
- Sídlo: Teplická 401/148, 405 02 Děčín, IČ: 28717562, IČZ: 51889000
- Bankovní spojení: 234854391/0300
- Provozovny:
- Petr Toncar – jednatel, p.toncar@fyziotoncar.cz, 603530604
- Sídlo: Teplická 401/148, 405 02 Děčín, IČ: 28717562, IČZ: 51889000
- Bankovní spojení: 234854391/0300
- Provozovny:
  • Děčín - Ústecká 1945/10, 405 02 Děčín V
  • Jílové - Mírové náměstí 157, 407 01  Jílové u Děčína
- Ladislav Toncar – jednatel, l.toncar@rekoma.cz, 603777383
- Sídlo: - Opletalova 276, 403 31 Ústí nad Labem-Neštěmice, IČ: 61326399, IČZ: 59036000
- Bankovní spojení: 288820728/0300 (hlavní), 3770870217/0100, 2801365164/2010
- Provozovny: