Terapie dle Jarmily Čápové

Terapie dle Jarmily Čápové

Terapeutický koncept na podkladě bazálních podprogramů dle Jarmily Čápové je založen na principech vývojové kineziologie. Terapie se provádí v přesně definovaných pozicích, vycházejících z postupného vzpřimování těla během lidského vývoje. Při každé poruše v lidském těle (např. při jednostranné zátěži, dlouhodobém přetěžování organismu či po zlomenině) dochází ke změně pohybových stereotypů a tím i k dalšímu přetěžování určitého segmentu těla nebo svalového řetězce. Posturální terapie Jarmily Čápové oslovuje v přesně daných pozicích (za aktivní spolupráce pacienta) naše původní, ekonomicky méně náročné a bezbolestné pohybové programy, které vedou k centraci a stabilizaci klíčových kloubů (ramenní pletenec a kyčelní kloub). Přes tah svalů v určitých svalových smyčkách v našem těle dochází k napřímení páteře, k aktivaci hlubokého stabilizačního systému, podpoře fyziologické dechové mechaniky a celá terapie vyústí v tendenci k pohybu vpřed při správné opoře o stabilní končetiny a stabilním trupu. Tato terapie je vhodná při široké škále diagnóz - vadné držení těla, bolesti zad, skolióza páteře, úrazy ramenních pletenců, neurologická onemocnění, dětská mozková obrna, apod. Tento koncept využívá i Doc. Kolář.