Reflexní terapie

Reflexní terapie

Při reflexní masáži se mechanicky působí na výrazně bolestivé zóny lidského těla, které doprovází onemocnění vnitřních orgánů. Používá se soubor speciálních technik a hmatů, které volí fyzioterapeut dle aktuálního stavu pacienta. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou vzájemně propojeny. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny ve vnitřních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém. Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, poúrazových stavů, poruch prokrvení a funkčních onemocnění útrobních orgánů.