McKenzie koncept

McKenzie koncept

Autorem této metody je Robin McKenzie, je též nazývána jako MDT - mechanická diagnostika a terapie. Je to koncept konkrétně zaměřený na pacienty s vertebrogenními obtížemi.  Léčebný postup vychází z principu, že základní příčina bolesti páteře má mechanickou podstatu, a tudíž lze řešit mechanicky. Základem správné mechanické diagnostiky je podrobná anamnéza a specifické mechanické vyšetření. Vyšetření je založeno na testování pohybů, kdy sledujeme bolestivé reakce a změny rozsahu pohybu. Terapie vychází z aktivních pohybů, které centralizují nebo odstraňují bolest a upravují funkci pohybu. Součástí léčebného postupu je vedení pacienta k vlastnímu podílu na léčbě, pacient je tedy jejím aktivním účastníkem.