Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfatickou drenáž provádí terapeut většinou na suchou pokožku, dochází tak k většímu tření a účinek se prohlubuje. Dochází ke změně tlaku na kapilární stěnu a zlepšení výměny látek mezi krví a tkáněmi. Obecně má za to, že manuální lymfodrenáže jsou účinnější, neboť citu lidské ruky se nevyrovná žádný přístroj. Terapeut zachytí na těla pacienta (klienta) i ty nejdrobnější asymetrie, a tam, kde je to nutné, může hmaty zopakovat.