Lenka Königová

Lenka Königová

Fyzioterapeutka

Lenka působí v naší firmě od jejího založení v roce 1994. Absolventka kurzů: Vyšetřovací metody a terapie měkkých tkání, mobilizační techniky dle Lewita, ACT-Brunkow, MTC koncept, Hiporehabilitace.