Klappovo lezení

Klappovo lezení

Klappovo lezení je metoda využívající kvadrupedální lokomoce (lezení po čtyřech) na podkladě vývojové kineziologie dítěte. Dle doktora Klappa musí být páteř dostatečně pevná a zároveň dostatečně ohebná. Za původ skolióz (deformace páteře) u člověka považuje fakt, že jsme dvounožci. Vychází z předpokladu, že kvadrupedální lokomoce je nejzdravější pohybový vzorec ve vývoji jedince.  Jeho prostřednictvím dochází k aktivaci trupových stabilizátorů, k mobilizaci obratlů, křížokyčelních kloubů, hlavových kloubů a k protažení a zároveň posílení svalů. Pacient se učí vnímat polohu jednotlivých segmentů těla, aktivně s nimi pracovat a korigovat křivku páteře, to vše ve spolupráci s dechovou mechanikou. Je to léčebná i kondiční metoda pro bolesti pohybového aparátu, bolestivá ramena, vadné držení těla, skoliózy a další.