Brügger koncept

Brügger koncept

Brügger koncept je rozsáhlý koncept sloužící k diagnostice a terapii funkčních poruch pohybové soustavy. V diagnostice je zahrnuto vyšetření pacienta pohledem i funkčními testy. Do systému terapie patří manuální postupy, instruktáž cvičení, polohování a edukace (zadání cviků na doma, doporučení ke změnám v pohybovém režimu). Základem veškerého terapeutického snažení je dosažení
vzpřímeného držení těla. Důležitou součástí je poradenství v oblasti ergonomie, zejména vhodné polohy při práci, a také využití různých kompenzačních pomůcek (např. klíny, overbally, podložky, válce atd.).