Služby

Spiraldynamik® koncept

Spirální dynamika je koncept zabývající se koordinací pohybu, vychází z poznatků anatomie, evoluce, fyzikálních zákonů. Správným přednastavením těla, centrací kloubů a vedením pohybu dosáhneme efektivity a ekonomie pohybu a mužeme tak předejít akutnímu poškozování a chronickému přetěžování...

MTC koncept - metoda tejpování pružnými kinesiotejpy

Kinesiotaping je metoda využívaná ve fyzioterapii, která spočívá v lepení elastických bavlněných pásek na postiženou oblast. Ty aplikujeme tak, že danou partii protáhneme, aby se kůže propnula, a poté naneseme pásku. Jejím třením aktivujeme teplotně citlivé lepidlo. Po návratu partie do klidové...

Měkké a mobilizační techniky dle Lewita

Tato speciální česká metodika manuální medicíny ovlivňuje reflexní změny ve svalech a podkoží, s cílem snížení bolestivosti a svalového napětí a následné mobilizace či manipulace. Hlavním úkolem je obnovení normální funkce nejdůležitějších struktur hybného systému. Měkké a mobilizační techniky...